Make your own free website on Tripod.com

44.jpg

Nacionalni park "Biogradska gora"
Smestaj | Izleti | Crna Gora | Plaze | Transport | Kontakt

 

Nacionalni park “Biogradska gora”

 

U Nacionalnom parku "Biogradska gora" registrovano je preko 200 vrsta

ptica. Uglavnom su sve zaštićene osim nekih iz porodice vrana. Dva najznačajnija vodena objekta su Biogradsko jezero sa svojim slivom i rijeka Tara.

 

210.jpg

Sam Nacionalni park zauzima 5400 hektara centralnog dela planine Bjelasice, između reka Tare i Lima. Šuma zauzima 80 % ove površine. Mnoga stabla stara su preko 500 godina. Ovde egzistira 26 biljnih ekosistema, 86 vrsta drveća i preko 220 različitih biljaka. Stogodišnja stabla su visoka 40-50 metara. Od drveća karakterističnog za planinske oblasti ovde rastu smrča, jela, bukva, brest, hrast, javor, jasen, lipa…

208.jpg

Posmatrači ptica i ornitolozi mogu da uživaju u letu orlova krstaša ili tetrebova i još 200 vrsta ptica. Uglavnom su sve zaštićene osim nekih iz porodice vrana. Jeleni, srne, divokoze, medvedi, vukovi, divlje svinje, lisice, zečevi i vidre imaju svoja staništa u darežljivom okrilju Biogradske gore. U parku je identifikovano i 350 vrsta insekata.

209.jpg

Intezivna glečerska aktivnost izdiferencirala je u ovom regionu različite geomorfološke oblike, od rečnih dolina do planinskih vrhova, od kojih su neki visoki preko 2000 metara. Najpoznatije i najveće jezero u ovoj oblasti je Biogradsko jezero koje se nalazi na nadmorskoj visini od 1094 metra i zauzima centralno mesto u parku.

205.jpg

Spomenik od prvorazrednog značaja, u neposrednoj blizini Nacionalnog parka je Manastir Morača zadužbina kneza Vukana Nemanjića. Hram posvećen Uspenju Bogorodice podignut je 1252. godine. Preko sedam vekova Manastir Morača je bio centar istorijskih i kulturnih zbivanja. Čitava galerija fresko-slikarstva, datira iz XIII, XVI i XVIII veka, kao i najznačajnije ikone sačuvane kod nas iz XVII veka.

211.jpg

Biogradska gora nije atraktivna samo za istraživače, ona je i meta mnogobrojnih izletnika. Udahnite punim plućima vazduh za koji niste znali da postoji i suočite se sa prirodom koje vise nigde nema!

207.jpg